Energirådgivning

 
Firmaet ønsker i samarbejde med bygherren at understøtte en bæredygtig udvikling, vor hensynet til miljøet har en central rolle.
 
Firmaet rådgiver om:
  • vedvarende energi i boliger
  • besparelser inden for vand, varme- og elforbruget
  • det intelligente byggeri
Resultatet dokumenteres bl.a. i form af beregninger af varmetabet og energibehovet som efter energireglerne skal medsendes ved ansøgning om byggetilladelse.
 
Klik på billederne og læs mere om valg af energikoncept og bæredygtig projektering