Til- og ombygning af Børnehaven Viften
Plejehjemmet Toftevang
Børnehaven Viften
10 almene handicapboliger