Profil

ark-unica er et innovativt og bredt orienteret arkitektfirma med en sammensat kompetence inden for boligbyggeri, bygherrerådgivning og energirådgivning.
 
Firmaet blev stiftet i 2006 og har siden været i stærk fremgang. Firmaet har tidligere i andre sammen-hænge været beskæftiget med byggeri og bygherreadministration og har mere end 30 års erfaring inden for bygge- og anlægsvirksomhed.
 
Firmaets kompetencer og specialviden udvikles løbende i en dialogbaseret samarbejdsform med andre rådgiverfirmaer og entreprenører. Vi leverer ydelser fra idéudvikling, projektering, myndighedsprojekt, udbudsprojekt over projektledelse til fagtilsyn og byggeledelse.
 
Vores vision er at skabe unikke, vedligeholdelsesfrie og energieffektive huse af høj arkitektonisk værdi.
Vi ønsker gennem et tæt samarbejde med bygherren, at der skabes det byggeri som opfylder bygherrens specifikke krav og ønsker. Vi tilbyder at illustrere det færdige projekt ved 3D visualisering.
 
Firmaet rådgiver om vedvarende energi i boliger, energibesparelser og det intelligente byggeri. Dette forudsætter at projektets miljømæssige forhold vurderes på alle niveauer i forhold til at skabe en balan-ceret bæredygtig løsning, således at bygherren sikres den optimale rådgivning.
 
Ud over projektering af enfamiliehuse, sommerhuse, om- og tilbygninger yder firmaet bygherrerådgivning og entreprisestyring både i forbindelse med byggeri og anlægsopgaver. Firmaet medvirker endvidere i en række udviklingsprojekter inden for energirigtig belysning.